SCM music player
Now Playing Tracks

Đáng thương cho một người lại đi yêu người kia qá nhiều để rồi khi thấy người kia yêu ng khác và giờ ngồi đây … :))
Ước gì tôi ko đọc đc những điều đó… :))

To Tumblr, Love Pixel Union